Palanga 1006km

Liepos 17-20 d.

Renginio taisyklės


BENDROSIOS RENGINIO DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kiekvienas Aurum 1006 km powered by Hankook lenktynių dalyvis, patekęs į renginio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Renginio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.

 2. Kiekvienas Aurum 1006 km powered by Hankook lenktynių festivalio dalyvis, patekęs į teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

 3. Kiekvienas dalyvis sutinka ir neprieštarauja prireikus būti apieškomas prieš patenkant į renginio zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose ar bilietų taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą.

 1. Teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.

 1. Renginio dalyvis sutinka, kad organizatorius renginio metu filmuotų visoje teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.

 Į teritoriją neįleidžiami:

 1. asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

 2. asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų, alkoholinių gėrimų;

 3. asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems renginio dalyviams;

 4. mažamečiai asmenys be suaugusiojo palydos.

Į teritoriją draudžiama įsinešti:

 1. ginklų;

 2. bet kokių alkoholinių gėrimų;

 3. maisto produktų;

 4. vandens ar gaiviųjų gėrimų;

 5. narkotinių medžiagų ir su jomis susijusių prietaisų;

 6. pirotechnikos ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;

 7. nesuderintų su organizatoriumi reklaminių priemonių;

 8. stiklinės taros;

 9. skraidyklių (dronų), nesuderinus iš anksto su renginio organizatoriumi.

Bilietai

 1. Bilietus bus galima įsigyti iš anksto internetinėje svetainėje arba teritorijoje įrengtose kasose.

 2. Renginio bilietas, įeinant į teritoriją, bus keičiamas į apyrankę. Renginio organizatorius įspėja, kad padirbti ar suklastoti bilietai nebus keičiami į renginio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į renginį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama, perduodama kitam asmeniui arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia.

 3. Vaikai iki 120 cm, lydimi tėvų arba globėjų, į renginį įleidžiami nemokamai.

 4. Vaikai iki 120 cm į padidintos rizikos zonas, kur galioja komandų leidimai, - Pitlane zoną ir Pitlane garažus (boksus) neįleidžiami, nepriklausomai ar jie vieni, ar su suaugusio palyda.

Saugumas

 1. Renginio dalyviai teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti renginio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą teritorijoje esančią įrangą.

 2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką renginio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

 3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti renginio vietą, siekiant užtikrinti dalyvių saugumą.

 4. Renginį saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga ir/ar turintys specialų lipduką, turi teisę:

 • tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;

 • tikrinti renginio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;

 • tikrinti renginio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į renginio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės.

 • apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę, turintį draudžiamų daiktų dalyvį, pašalinti iš renginio teritorijos. Į renginį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už renginio teritorijos ribų. Jei renginio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti.

 • tuo atveju, jei renginio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;

 • duoti nurodymus renginio dalyviams;

 • panaudoti jėgą ginant kitų renginio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant renginyje esančių daiktų saugumą.

Atsakomybė

 1. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš renginio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Baigiamosios nuostatos

 1. Organizatorius turi teisę keisti renginio programą, be išankstinio perspėjimo.

 2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame internetiniame puslapyje.

 3. Renginio organizatorius neatsako už tvarkaraščio pasikeitimus ir neįsipareigoja atskirų renginio sudedamųjų dalių pagal tvarkaraštį įvykdymą.